Is incest illegaal

Is incest illegaal?

Incest wordt omschreven als elk seksueel contact tussen bloedverwanten. Onder bepaalde omstandigheden is de seksuele relatie tussen bloedverwanten strafbaar onder het juridisch misdrijf incest. Incest ...

meldpunt kindermisbruik

Kindermisbruik melden 

Als advocaat zedenfeiten ontvangen wij vaak vragen over seksueel misbruik en kindermishandeling. Één van de veelvoorkomende vragen gaat over het melden van kindermisbruik. Hieronder geven ...

Ontucht

Wat is ontucht

Ons Belgische strafwetboek definieert het begrip “ontucht” niet.Ontucht is een vage verzamelnaam voor alle seksueel getinte handelingen die instrijd zijn met de sociaal-ethische normen. De ...

exhibitionisme strafbaar

Is exhibitionisme strafbaar in België en wat houdt het in?

Exhibitionisme, een vorm van openbare zedenschennis, wordt in België wettelijk omschreven als het tonen van ontblote geslachtsdelen of het uitvoeren van seksuele handelingen in het ...

seksueel misbruik kind

Seksueel misbruik kind – wat is de strafrechtelijke aanpak?

Elke vorm van seksueel misbruik bij een kind is strafbaar. De wetgever treedt zeer streng opten aanzien van daders. Afhankelijk van het type van seksuele ...

Verjaring verkrachting

Verjaring verkrachting

De verjaring van seksuele misdrijven is een gevoelig onderwerp waarover verschillende meningen bestaan. Hieronder geven we een overzicht van de regels en een antwoord op ...

× Advies nodig?