De rol van Kik in het strafrecht 

Kik-strafrecht

De mobiele chatapplicatie Kik geniet in 2024 nog steeds een grote populariteit vanwege de eenvoud waarmee gebruikers informatie anoniem kunnen uitwisselen. Echter schuilt er ook een duistere kant aan deze applicatie. De anonimiteit die Kik biedt wordt niet alleen gebruikt voor onschuldige doeleinden. De app komt regelmatig in het nieuws vanwege het gebruik voor strafbare […]

Valse beschuldiging verkrachting – wat nu?

Valse beschuldiging verkrachting

Het is een scenario waar niemand ooit mee geconfronteerd wil worden: vals beschuldigd worden van verkrachting. Helaas komt dit vaker voor dan je zou denken, met potentieel onterechte veroordelingen en gevangenisstraffen als gevolg. De straffen voor verkrachting in België kunnen oplopen tot een gevangenisstraf van 30 jaar. Het is dan ook cruciaal om te weten […]

Hoe is een narcist in een relatie?

narcist in een relatie

Wanneer één van de partners narcistische trekken vertoont, kan dit een verwoestende impact hebben op een relatie. Narcisme leidt vaak tot manipulatie, misbruik en een ernstige verstoring van de relationele dynamiek. Hoe manifesteert narcisme zich in een relatie? In een relatie met een narcist komen vaak verschillende signalen voor die wijzen op narcistische trekken bij […]

Kleuterleerkracht aangehouden voor zedenfeiten in Geraardsbergen

Geraardsbergen Zedenfeiten

Een onderwijzer van 38 jaar oud, werkzaam bij een basisschool in Geraardsbergen, is in hechtenis genomen op bevel van de onderzoeksrechter. Dit is onderdeel van een lopend onderzoek naar zedenfeiten met minderjarigen en het creëren en verspreiden van beelden van seksueel misbruik van kinderen, zoals bevestigd door het Openbaar Ministerie van Oost-Vlaanderen. Het onderzoek richt […]

Is incest illegaal?

Is incest illegaal

Incest wordt omschreven als elk seksueel contact tussen bloedverwanten. Onder bepaalde omstandigheden is de seksuele relatie tussen bloedverwanten strafbaar onder het juridisch misdrijf incest. Incest betreft een zeer delicate materie. Wanneer slachtoffers van incest hun verhaal naar buiten brengen, gaat dit vaak gepaard met een vorm van hertraumatisering. Bijstand via een ervaren advocaat zedenfeiten kan […]

Kindermisbruik melden 

meldpunt kindermisbruik

Als advocaat zedenfeiten ontvangen wij vaak vragen over seksueel misbruik en kindermishandeling. Één van de veelvoorkomende vragen gaat over het melden van kindermisbruik. Hieronder geven we een overzicht van kindermisbruik meldpunten in Vlaanderen: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)  Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is gemandateerd door de Vlaamse Regering als Centrum voor hulpverlening bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing.  In […]

Wat is ontucht

Ontucht

Ons Belgische strafwetboek definieert het begrip “ontucht” niet.Ontucht is een vage verzamelnaam voor alle seksueel getinte handelingen die instrijd zijn met de sociaal-ethische normen. De rechtspraak heeft het begrip ingevuld als volgt: Het begrip “ontucht” is ruimer dan het begrip prostitutie; het beoogt ook liederlijke enonzedelijke handelingen die met prostitutie niets te maken hebben en […]

Is exhibitionisme strafbaar in België en wat houdt het in?

exhibitionisme strafbaar

Exhibitionisme, een vorm van openbare zedenschennis, wordt in België wettelijk omschreven als het tonen van ontblote geslachtsdelen of het uitvoeren van seksuele handelingen in het openbaar of op een plaats zichtbaar voor het publiek. Het kenmerkt zich door een duidelijke seksuele connotatie en onderscheidt zich van handelingen zonder seksuele context, zoals wildplassen. Wat is het […]

Seksueel misbruik kind – wat is de strafrechtelijke aanpak?

seksueel misbruik kind

Elke vorm van seksueel misbruik bij een kind is strafbaar. De wetgever treedt zeer streng opten aanzien van daders. Afhankelijk van het type van seksuele handelingen kan de straf zwaardoorwegen.  Wat zijn de straffen voor kindermisbruik? Seksuele handelingen gepleegd ten nadele van kinderen en jongeren worden zwaar bestraft.De straf hangt af van het type misdrijf, […]

Verjaring verkrachting

Verjaring verkrachting

De verjaring van seksuele misdrijven is een gevoelig onderwerp waarover verschillende meningen bestaan. Hieronder geven we een overzicht van de regels en een antwoord op vragen zoals wat verjaring juist is, welke verjaringstermijnen er gelden bij verkrachting van meerderjarigen en of verkrachting verjaart wanneer het seksueel misbruik heeft plaatsgevonden ten aanzien van een minderjarige. Wat […]

× Advies nodig?