Is exhibitionisme strafbaar in België en wat houdt het in?

exhibitionisme strafbaar

Exhibitionisme, een vorm van openbare zedenschennis, wordt in België wettelijk omschreven als het tonen van ontblote geslachtsdelen of het uitvoeren van seksuele handelingen in het openbaar of op een plaats zichtbaar voor het publiek. Het kenmerkt zich door een duidelijke seksuele connotatie en onderscheidt zich van handelingen zonder seksuele context, zoals wildplassen.

Wat is het verschil tussen naturisme en exhibitionisme?

Het onderscheid tussen naturisme en exhibitionisme draait om de intentie en context van naakt zijn in het openbaar. Naturisme vindt plaats in een niet-seksuele context, terwijl exhibitionisme wordt gedreven door seksuele motieven door het verrichten van een seksuele daad of het opdringen van eigen ontblote geslachtsdelen aan andermans zicht.

Is exhibitionisme strafbaar in België?

In België valt exhibitionisme onder openbare zedenschennis en is het altijd strafbaar. Dit geldt voor acties zoals het tonen van geslachtsdelen of het uitvoeren van seksuele handelingen in publieke ruimtes. Er zijn verschillende factoren waarmee de rechter rekening zal houden.

Ben je strafbaar als je thuis of in de tuin naakt rondloopt?

Als je redelijke maatregelen neemt om niet gezien te worden door voorbijgangers of buren, is dit over het algemeen niet strafbaar. Dit kan wel veranderen als je duidelijk zichtbaar bent voor anderen en/of er sprake is van een seksuele connotatie.

Hoe hoog zijn de straffen voor exhibitionisme?

In België is het seksueel strafrecht streng voor alle seksuele delinquenten. De wetgeving bestraft exhibitionisme met gevangenisstraffen van acht dagen tot drie jaar en/of een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. Bij de bepaling van de strafmaat houdt de rechter rekening met alle omstandigheden die in verband zijn gebracht met de daad.

Factoren bij het bepalen van de straf

De rechter zal ten eerste kijken naar de identiteit van de dader, alsook welke feiten zich hebben voorgedaan. Daarbovenop zijn er verschillende verzachtende en verzwarende omstandigheden mogelijk.

Is het de eerste keer dat een persoon veroordeeld wordt? Was de exhibitionist zich niet bewust dat hij iets strafbaars deed? Volgt hij al therapie en is er een schuldbesef aanwezig? Is het slachtoffer een minderjarige of een persoon in een kwetsbare toestand? Is er sprake van gedragingen zoals masturbatie of zelfbevrediging? Is de daad gesteld op een openbare plaats? Heeft het strafbaar feit zich ongevraagd afgespeeld? Gaat het misdrijf gepaard met andere zedenfeiten zoals voyeurisme? Is er sprake van een psychische seksuele stoornis zoals parafilie?

De rechter zal dit allemaal in beschouwing nemen bij het bepalen van de strafmaat.

Juridische bijstand nodig?

Bij beschuldigingen van exhibitionisme is juridische bijstand door een specialist ter zake essentieel. Een gespecialiseerde advocaat zedenfeiten kan helpen bij het navigeren door het complexe strafrechtelijk juridische landschap en het bieden van een verdediging op maat.

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck is al jarenlang gespecialiseerd in strafrecht en zedenfeiten. Het is haar passie om op te komen voor de rechten van een ander. Via de website Advocaat Zeden wenst zij iedereen te informeren aangaande zedendelicten en strafrechtelijke procedures.
advies delen met anderen

Inhoud

× Advies nodig?