Naakfoto’s verspreiden zonder toestemming – wat nu?

Fotos verspreiden zonder toestemming

Als vooraanstaand advocatenkantoor, gespecialiseerd in Belgisch seksueel strafrecht, willen we helderheid bieden over de strafbaarheid van het verspreiden van beelden zonder toestemming. Vooral wanneer het gaat om intieme of expliciete beelden, zoals naaktfoto’s, is het belangrijk om te begrijpen wat de wet voorschrijft en welke stappen u kunt nemen om uw rechten te beschermen. In dit artikel leggen we uit hoe de wetgeving omgaat met de verspreiding van dergelijke beelden.

Beelden zonder toestemming verspreiden is strafbaar

Het verspreiden van intieme beelden van een persoon zonder diens toestemming is strafbaar volgens artikel 417/9 van het strafwetboek. Deze wet bepaalt dat het tonen, toegankelijk maken, of verspreiden van beeld- of geluidsopnames van een ontblote persoon of iemand die een expliciete seksuele daad verricht, zonder diens toestemming, strafbaar is. Zelfs als de betrokkene aanvankelijk heeft ingestemd met het maken van de beelden, betekent dit niet automatisch dat er een toestemming is voor verspreiding. 

Verspreiding van seksueel getinte beelden: meer dan alleen voyeurisme

Het strafwetboek gaat verder dan alleen heimelijke opnames maken zonder medeweten van het slachtoffer (in dat geval spreken we over voyeurisme). Zelfs als de beelden met toestemming zijn gemaakt, maar zonder toestemming worden verspreid, wordt dit beschouwd als een strafbaar feit. Denk aan situaties zoals sexting, waarbij beide partijen aanvankelijk akkoord gingen met het maken van het beeldmateriaal, maar niet met de verspreiding ervan. Wraakporno is een ander voorbeeld: dit is een fenomeen waar de naaktbeelden in onderling overleg gemaakt worden maar nadien zonder toestemming worden verspreid, bijvoorbeeld via sociale media zoals Instagram, Snapchat of Whatsapp. 

Wat als het gaat om beelden van minderjarigen?

In het seksueel strafrecht is de wetgever strenger als het slachtoffer minderjarig is. Dit zien we ook terug in de strengere strafmaat. 

Wat zijn de straffen voor verspreiders?

Wat betreft straffen, variëren deze afhankelijk van het opzet en de omstandigheden. Voor verspreiding van expliciet beeldmateriaal zonder toestemming van een meerderjarige, kan de straf variëren van 6 maanden tot 5 jaar gevangenisstraf. Bij kwaad opzet wordt dit zelfs verhoogd naar 1 jaar minimum.

De straffen zijn nog zwaarder als het slachtoffer minderjarig is of als het slachtoffer zich in een kwetsbare toestand bevindt. In dit geval kan de straf oplopen tot een gevangenisstraf tot wel 20 jaar en een geldboete tot 80.000 euro.

Slachtoffer van ongeoorloofde verspreiding? 

Als u slachtoffer bent geworden van het ongeoorloofd verspreiden van intieme beelden, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen:

1. Verzamel bewijsmateriaal

Verzamel bewijs van de verspreiding van de beelden. Neem screenshots van berichten, online platforms, of websites waarop de beelden worden gedeeld. Dit materiaal kan cruciaal zijn om de schade aan te tonen en om de daders te identificeren.

2. Doe aangifte bij de politie

Dien een klacht in bij de politie tegen de dader(s). Als de identiteit van de dader niet bekend is, kan de politie u ook helpen om de dader te identificeren.

3. Overweeg burgerlijke partijstelling

Samen met een advocaat kunt u een klacht indienen bij de onderzoeksrechter en uzelf als burgerlijke partij stellen. Hierdoor krijgt de onderzoeksrechter uitgebreide onderzoeksbevoegdheden om de zaak te behandelen.

4. Kortgeding procedure starten

Als de situatie dringend is, kan een kortgedingprocedure worden gestart om voorlopige maatregelen te verkrijgen. Dit kan onder andere inhouden dat de daders bevolen worden om de beelden te verwijderen en een dwangsom te betalen in geval van verdere verspreiding.

5. Schadevergoeding eisen

In geval van een procedure voor de correctionele rechtbank kan u een schadevergoeding eisen van de daders. Afhankelijk van het opzet kunnen straffen variëren van gevangenisstraf tot geldboetes.

Ons advies: neem snel actie

Wij kunnen u bijstaan en adviseren om uw rechten te beschermen en gerechtelijke stappen te ondernemen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk gesprek over uw situatie. Het is ook mogelijk om Child Focus te contacteren. U staat er niet alleen voor.

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck is al jarenlang gespecialiseerd in strafrecht en zedenfeiten. Het is haar passie om op te komen voor de rechten van een ander. Via de website Advocaat Zeden wenst zij iedereen te informeren aangaande zedendelicten en strafrechtelijke procedures.
advies delen met anderen

Inhoud

× Advies nodig?