Kinderporno - wat is het?

Kinderporno wordt in de wetgeving omschreven als ‘beelden van seksueel misbruik van kinderen’ en is reeds sinds 1995 verboden in België. Het gaat hierbij om een visuele weergave (dit omvat ook realistische afbeeldingen) van een bestaande of niet bestaande minderjarige of een persoon die eruitziet als minderjarige. Vaak gaat het om seksueel misbruik of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen.

Enkele belangrijke factoren die bovendien meespelen om te beoordelen of er sprake is van kinderporno zijn de volgende: 

  • deelname door de minderjarige aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen of; 

  • vertoning van de geslachtsorganen van een minderjarige voor primair seksuele doeleinden.

Is kinderporno strafbaar? 

Het Strafwetboek voorziet verschillende straffen. Zo mag je geen kinderporno vervaardigen of verspreiden, kinderporno bezitten of verwerven, of toegang verschaffen tot kinderporno. Alle misdrijven in het seksueel strafrecht worden zwaar bestraft. In geval van kinderporno kan de straf oplopen tot een gevangenisstraf van 15 jaar en een geldboete tot 100.000 euro.

 

kinderporno advocaat

Veelgestelde vragen over kinderporno

De creatie of de verspreiding van kinderporno wordt het zwaarst bestraft. Het gaat hierbij om een opsluiting van vijf tot tien jaar, met een geldboete die kan oplopen tot 10.000 euro. Wanneer dit in vereniging gebeurt, is er zelfs een sprake van een gevangenisstraf tot 15 jaar en een geldboete tot 100.000 euro.

Het strafwetboek stelt dat er voor het bezit of kopen van kinderporno een gevangenisstraf staat tussen 1 en 5 jaar. Daarbovenop riskeer je een geldboete tussen 500 en 10.000 euro.

Als iemand zichzelf toegang verschaft, is dit ook strafbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als er bancaire transacties zijn naar de houders van een kinderpornosite. In dit geval is er sprake van een gevangenisstraf tot 3 jaar en een geldboete tot 1000 euro. 

Vaak kan het stellen van handelingen omtrent kinderporno lang onder de radar blijven voor de buitenwereld. Veel mensen proberen zo veilig en voorzichtig mogelijk om te gaan met het beeldmateriaal door bijvoorbeeld het materiaal niet op de eigen pc te bewaren maar op een (volgens hen) onvindbare plaats voor justitie. Zo trachten ze te vermijden dat er sprake kan zijn van ‘bezit’ van dit materiaal. Echter is het ook strafbaar wanneer je toegang verschaft tot deze beelden door middel van informatie- en communicatietechnologie en allerlei andere manieren.

In principe, wanneer het enkel gaat om het bekijken van kinderporno of seksuele handelingen, kunnen er geen straffen opgelegd worden. Het is in de realiteit vaak moeilijk te onderscheiden of iemand kinderporno kijkt dan wel of deze persoon dit ongewenst heeft ontvangen. 

Maar wanneer in de praktijk blijkt dat een persoon bewust kinderporno opzoekt en deze beelden bekijkt, kan er door de rechtbank toch gesproken kan worden van het bezit van kinderporno en kunnen er straffen volgen. De gedachtegang hierachter is dat wanneer niemand kinderporno zou bekijken, er ook geen productie zou zijn. Het openbaar ministerie en de politie treden hier dus op ter bescherming van de slachtoffers.

In het seksueel strafrecht wordt ook de visuele weergave van seksueel kindermisbruik strafbaar gesteld. De dader moet hierbij zelf geen seksuele handelingen stellen om strafbaar te zijn. Het strafrechtelijk onderzoek zal uitwijzen of het gaat om kinderpornografisch materiaal

Neen, er kan al redelijk snel besloten worden dat het gaat om kinderporno. Als de persoon uit het kinderpornografisch materiaal er als een minderjarige uitziet, zal het al strafbaar zijn.

Neen, het kan ook gaan om ander soort materiaal zoals afbeeldingen.

Ook het bezit van een afbeelding zonder expliciete seksuele gedragingen is al strafbaar. Er moet dus geen misbruik van kinderen zichtbaar zijn. De weergave van geslachtsorganen van minderjarigen is al voldoende.

In de praktijk zal je als eerste stap vaak een uitnodiging tot verhoor van de politie ontvangen. Omdat er sprake is van een gevangenisstraf, is het raadzaam om hierbij al bijstand van een advocaat te ontvangen. Het is ook mogelijk dat het onderzoek start met een huiszoeking waarbij de politie nagaat of er kinderpornografie wordt aangetroffen.

Een advocaat met specialisatie in kinderporno zal met de nodige expertise trachten te streven naar een zo laag mogelijke bestraffing, zelfs indien de feiten niet worden betwist. De advocaat zal samen met u de mogelijkheden bekijken om het juridisch proces zo goed als mogelijk te laten verlopen. Omdat er een gevangenisstraf staat op kinderpornografie, raden we aan om zo snel als mogelijk contact op te nemen.

Vanaf eerste tot laatste moment als mens behandelt. Uitermate deskundig en professioneel met de vrijspraak als gevolg.
Zwijgrecht verdachte
LV
Na de inval van de politie en het verhoor ben ik naar Sanne gegaan. Ik kon heel mijn verhaal doen, er werd geluisterd, de situatie werd geschetst en de zaak werd voorbereid voor de rechtbank. Waar ze op de dag van de zitting een prachtprestatie neerzette waar er van 15 maanden en 8500 euro boete gegaan werd naar een opschorting van straf.
Zwijgrecht verdachte
FLOR
Top Advocatenkantoor met heel veel vak kennis. Ze doen hun best om uw situatie te begrijpen, u te helpen en het beste resultaat te bekomen.
Zwijgrecht verdachte
GJULIANO

Nood aan een gesprek met een advocaat kinderporno?

Bespreek uw
probleem

Bij ons kan u discreet en vertrouwelijk terecht. Praat 24/7 met een advocaat gespecialiseerd in kinderporno. Wij bieden graag een luisterend oor.

Ontvang
vrijblijvend advies

Door onze uitgebreide ervaring in kinderporno weten wij als geen ander hoe wij jou kunnen bijstaan. Ons eerste gesprek is altijd volledig gratis en vrijblijvend.

Professionele
bijstand

Als u er na ons adviserend gesprek van overtuigd bent dat wij jou ook in de verdere procedure kunnen bijstaan, doen we dit met volle overgave. Op deze manier ontvang jij de juridische verdediging die je verdient.

× Advies nodig?