Seksueel misbruik aangifte – seksueel geweld melden of niet? 

Seksueel misbruik aangifte

We krijgen vaak vragen van slachtoffers over het al dan niet verrichten van een aangifte bij de politie na seksueel geweld, verkrachting, aanranding of andere vormen van seksueel misbruik. Het is een moeilijke beslissing waarbij veel factoren een rol spelen. 

Wat gebeurt er bij een aangifte? 

Bij een aangifte vraag je de politie om een onderzoek te starten naar de gebeurtenissen en naar de persoon die je aanwijst als pleger. De politie zal beoordelen of er sprake is van een strafbaar feit en overgaan tot het verzamelen van bewijzen. Seksueel misbruik wordt zwaar bestraft in het Belgisch strafrecht. De politie neemt een aangifte van seksueel misbruik dan ook zeer ernstig. Na een eerste gesprek bij de politie kan je ook vragen om bedenktijd en pas later officieel aangifte doen. 

Is het aangeraden om voorafgaand al een advocaat te raadplegen? 

Een aangifte kan zeer confronterend zijn voor het slachtoffer. Vaak twijfelen slachtoffers om aangifte te doen en ervaren ze een verhoor als zeer ingrijpend door alle vragen. Ons advocatenkantoor, gespecialiseerd in zedenfeiten, kan hierin bijstaan, op voorhand de juiste adviezen verstrekken en een luisterend oor bieden. Tijdens een aangifte kunnen we de politie wijzen op belangrijke aspecten. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen we ook bijstaan in het verwerkingsproces en doorverwijzen naar de meest geschikte instanties hiervoor. Zo sta je er niet alleen voor. 

Hoelang duurt een aangifte over seksueel misbruik? 

Dit hangt af van de feiten. Het verschilt per persoon hoe lang het doen van een aangifte van seksueel misbruik duurt. Soms duurt het een halfuur, soms meerdere uren, en soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Weet dat de politie begrip heeft voor jouw situatie. Als het gesprek te moeilijk wordt, kan het op een later tijdstip verdergezet worden. Dit gesprek maakt deel uit van het bewijsmateriaal, dus de politie neemt hier vaak de tijd voor. 

Hoe doe je een aangifte voor seksueel misbruik? 

Wil je aangifte doen? Ga dan zo snel mogelijk na het incident naar de politie. Je kan ook naar de spoedafdeling van het ziekenhuis of naar jouw huisarts gaan. Zij kunnen, indien gewenst, de politie voor jou inschakelen. Zorg ervoor dat je jouw identiteitskaart en eventuele bewijsstukken, zoals medische attesten, meeneemt. De politie zal jouw klacht noteren in een proces-verbaal, een document waarin alle nuttige informatie over het misdrijf beschreven staat. Je kan ook iemand meenemen die je vertrouwt voor extra steun tijdens het proces. 

Je kan ook aangifte doen via het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. In het Zorgcentrum staan verpleegkundigen klaar om te bespreken welke zorg nodig is en waar jij nood aan hebt. Ze kunnen ook overgaan tot een medisch onderzoek en het verzamelen van bewijsmateriaal. Het Zorgcentrum kan tevens een klacht neerleggen bij de politie. In dat geval komt er een inspecteur naar het Zorgcentrum om jouw verklaring af te nemen. Op deze manier kan je aangifte doen in een veilige en ondersteunende omgeving.  

Wat gebeurt er na een aangifte? 

Na jouw aangifte zal de politie een onderzoek starten. Ze zullen bewijsmateriaal verzamelen en, indien de feiten en bewijslast voldoende zijn, de verdachte ondervragen. De verdachte kan vervolgd en veroordeeld worden. Het parket zal beslissen welk gevolg er aan de klacht gegeven wordt. Als slachtoffer heb je het recht om geïnformeerd te worden over de voortgang van jouw zaak. Gedurende de hele procedure kan je ook begeleiding en ondersteuning krijgen van verschillende instanties. 

Twijfel je om een aangifte te doen? 

Slachtoffers twijfelen soms over het al dan niet verrichten van een aangifte. Dat is heel normaal. We merken wel vaker op dat een aangifte ervoor zorgt dat een dader in de toekomst geen gelijkaardige feiten meer kan plegen. Daarbovenop zien we dat een melding of aangifte ook kan helpen bij het hele verwerkingsproces van het slachtoffer. Het is in ieder geval belangrijk om de juiste hulp te zoeken en te weten dat je er niet alleen voor staat. Wil je een vrijblijvend gesprek? Contacteer ons

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck is al jarenlang gespecialiseerd in strafrecht en zedenfeiten. Het is haar passie om op te komen voor de rechten van een ander. Via de website Advocaat Zeden wenst zij iedereen te informeren aangaande zedendelicten en strafrechtelijke procedures.
advies delen met anderen

Inhoud

× Advies nodig?