Seksueel misbruik kind – wat is de strafrechtelijke aanpak?

seksueel misbruik kind

Elke vorm van seksueel misbruik bij een kind is strafbaar. De wetgever treedt zeer streng op
ten aanzien van daders. Afhankelijk van het type van seksuele handelingen kan de straf zwaar
doorwegen. 

Wat zijn de straffen voor kindermisbruik?

Seksuele handelingen gepleegd ten nadele van kinderen en jongeren worden zwaar bestraft.
De straf hangt af van het type misdrijf, de leeftijd van het slachtoffer en de vorm van seksueel
geweld. Indien het slachtoffer minderjarig en jonger dan 16 jaar is, gaat het om volgende
strafmaat:

Ook op andere misdrijven zoals grooming en sexting staan er zware straffen.

Kan seksueel misbruik ten aanzien van een kind verjaren?

Kinderen zwijgen vaak over seksueel misbruik waardoor de feiten pas veel later aan het licht
komen. Veel zedenfeiten verjaren na verloop van 5 jaren waardoor de dader niet meer
vervolgd kan worden. Sinds 2019 bestaat er een ‘onverjaarbaarheid’ voor zedenfeiten indien
het slachtoffer minderjarig is. Hierdoor blijven de feiten strafbaar, zelfs als de aangifte bij de
politie pas jaren nadien wordt gedaan. Hier zijn nog wel uitzonderingen op en ook op gebied
van bewijslast kan het slachtoffer voor uitdagingen komen te staan. Het is dus enorm
belangrijk om de juiste stappen op het juiste moment te zetten.

Waar kan je kindermisbruik melden?

Er zijn verschillende instanties waarbij je terecht kan. Je kan bijvoorbeeld naar 1712 bellen;
een gratis professionele hulplijn voor iedereen met vragen over kindermishandeling en
seksueel kindermisbruik. Op de website van Slachtofferzorg staat een hele lijst met
hulpverleners waaronder Child Focus, AWEL en het vertrouwenscentrum
kindermishandeling
.

Uiteraard kan je ons als advocatenkantoor ook contacteren om professioneel advies in te
winnen. Wij helpen je graag en kunnen ook adviseren bij welke instanties je het best terecht
kan.

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck is al jarenlang gespecialiseerd in strafrecht en zedenfeiten. Het is haar passie om op te komen voor de rechten van een ander. Via de website Advocaat Zeden wenst zij iedereen te informeren aangaande zedendelicten en strafrechtelijke procedures.
advies delen met anderen

Inhoud

× Advies nodig?