Is sexting strafbaar?

sexting strafbaar

Wat is sexting?

Bij sexting is er sprake van het versturen of ontvangen van berichten waarin (half) naakte, suggestieve beelden of boodschappen verspreid worden. Het kan hier gaan om seksueel getinte berichten, pikante foto’s of video’s die via bijvoorbeeld social media of sms worden gestuurd. Sexting is strafbaar vanaf het moment dat er opnames worden getoond aan anderen zonder toestemming van het slachtoffer.

Wat als er geen toestemming werd gegeven voor de verspreiding?

Wanneer beelden worden verspreid zonder toestemming van het slachtoffer is dit strafbaar. Wanneer er minderjarigen betrokken zijn bij deze berichten, kan dit zelfs als kinderpornografie worden beschouwd en nog zwaarder worden bestraft.

Hoe hoog liggen de straffen voor sexting?

Sexting betreft een ernstig zedenfeit. Op het niet-consensueel verspreiden van seksueel getinte inhoud staat een gevangenisstraf tot 5 jaar.

Mag een meerderjarige seksueel getinte beelden en opnames versturen?

Dit is toegelaten wanneer er sprake is van wederzijdse toestemming of ook wel primaire sexting genoemd. Wanneer er een verspreiding optreedt onder derden spreken we van secundaire sexting. In dit laatste geval kunnen er zware straffen worden opgelegd.

Wat is sextortion?

In deze situatie is er sprake van seksuele afpersing. De jongeren worden afgeperst met naaktfoto’s die ze via een online mediaplatform hebben verstuurd. De afperser zal er mee dreigen om de beelden publiekelijk te verspreiden als het slachtoffer niet tegemoetkomt aan de gestelde voorwaarden om dit te vermijden. Uiteraard is dit ook strafbaar.

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck is al jarenlang gespecialiseerd in strafrecht en zedenfeiten. Het is haar passie om op te komen voor de rechten van een ander. Via de website Advocaat Zeden wenst zij iedereen te informeren aangaande zedendelicten en strafrechtelijke procedures.
advies delen met anderen

Inhoud

× Advies nodig?