Valse beschuldiging verkrachting – wat nu?

Valse beschuldiging verkrachting

Het is een scenario waar niemand ooit mee geconfronteerd wil worden: vals beschuldigd worden van verkrachting. Helaas komt dit vaker voor dan je zou denken, met potentieel onterechte veroordelingen en gevangenisstraffen als gevolg. De straffen voor verkrachting in België kunnen oplopen tot een gevangenisstraf van 30 jaar. Het is dan ook cruciaal om te weten hoe je hiermee omgaat en wat jouw rechten bij een opzettelijk valse aanklacht zijn.

Wat kan je doen als je valselijk wordt beschuldigd van verkrachting?

Allereerst is het belangrijk om kalm te blijven en geen overhaaste acties te nemen. Probeer geen gesprekken aan te gaan met de andere partij of over de zaak te praten met mensen die niet direct bij jouw verdediging betrokken zijn.

Aangezien het hier gaat om een ernstig strafbaar feit, zal de politie naar alle waarschijnlijkheid snel tot een verhoor overgaan. Tijdens een eerste verhoor kan je jezelf beroepen op verschillende rechten, waaronder bijstand door een gespecialiseerde advocaat. 

Het is essentieel om juridisch advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in zedenfeiten zodat jouw kansen op vrijspraak toenemen. Een gespecialiseerde advocaat heeft ervaring met valse aangiften, kan helpen bij het verzamelen van tegenbewijs en strategieën ontwikkelen om jouw onschuld aan te tonen.

Is een valse aangifte strafbaar?

Ja, valse beschuldigingen worden serieus genomen en kunnen leiden tot juridische consequenties voor de aangever. Het gaat desgevallend om een lasterlijke aangifte en het misdrijf laster en eerroof, wat kan resulteren in strafrechtelijke vervolging voor diegene die onterecht een aangifte doet. 

Is het aangeraden om een advocaat in te schakelen?

Zonder twijfel, ja. Een gespecialiseerde advocaat bezit niet alleen de nodige kennis en ervaring voor een effectieve verdediging, maar helpt ook fouten te voorkomen die jouw positie kunnen verzwakken. Vanaf het eerste moment dat je van verkrachting beschuldigd wordt, speelt tijd een cruciale rol. Een advocaat kan onmiddellijk actie ondernemen om jouw rechten te beschermen en een verdedigingsstrategie op te bouwen.

Je kan ons steeds contacteren voor een vrijblijvend juridisch advies. Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in zedenzaken en weten hoe we jou het best kunnen verdedigen. 

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck is al jarenlang gespecialiseerd in strafrecht en zedenfeiten. Het is haar passie om op te komen voor de rechten van een ander. Via de website Advocaat Zeden wenst zij iedereen te informeren aangaande zedendelicten en strafrechtelijke procedures.
advies delen met anderen

Inhoud

× Advies nodig?