Vanaf wanneer mag je seks hebben?

vanaf wanneer mag je seks hebben

Als een minderjarige seks heeft, is het mogelijk dat dit wordt aanzien als een seksueel misdrijf omdat een minderjarige vaak nog niet in staat is om toestemming te geven. Zelfs als er geen sprake is van verweer is seks dan strafbaar.

Om dit te beoordelen, wordt er gekeken naar de seksuele meerderjarigheidsgrens.

Wat is de seksuele meerderjarigheidsgrens?

In principe kan er geen sprake van toestemming voor seksuele handelingen als de minderjarige jonger is dan 16 jaar.

Een uitzondering hierop is wanneer het zou gaan om een normale, seksuele ontwikkeling tussen leeftijdsgenoten. In dat geval kunnen 14 tot 16 jarigen wel toestemming geven tot seksuele handelingen tenzij het leeftijdsverschil met de andere persoon meer dan drie jaar zou bedragen.

Wanneer het leeftijdsverschil tussen minderjarigen van 14 tot 18 jaar groter is dan drie jaar maar er toch sprake is van wederzijdse toestemming voor seksuele handelingen, dan zou dit ook aanvaard kunnen worden. Echter is dit ook situatie- en context gebonden. De rechtbank zal steeds kijken naar alle omstandigheden om elke individuele zaak objectief te beoordelen.

Ten aanzien van welke personen kan een minderjarige evenmin toestemming geven? 

Voor een minderjarige is het niet mogelijk om uit vrije wil toe te stemmen met seksuele handelingen met bloedverwanten. Dan is er sprake van incest.

Evenmin is dit mogelijk met personen die een erkende positie van vertrouwen, gezag of invloed hebben ten aanzien van de minderjarige persoon. 

Tot slot kan een minderjarige ook niet toestemmen uit vrij wil in geval van prostitutie. 

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck

Sanne De Clerck is al jarenlang gespecialiseerd in strafrecht en zedenfeiten. Het is haar passie om op te komen voor de rechten van een ander. Via de website Advocaat Zeden wenst zij iedereen te informeren aangaande zedendelicten en strafrechtelijke procedures.
advies delen met anderen

Inhoud

× Advies nodig?