Verkrachting: Juridische analyse door een advocaat verkrachting

Wat is verkrachting juridisch gezien?

Om te praten over verkrachting moet er sprake zijn van verschillende bestanddelen. Het seksueel strafrecht omschrijft het misdrijf verkrachting als volgt: “Verkrachting is elke gestelde daad die bestaat of mede bestaat uit een seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon of met behulp van een persoon die daar niet in toestemt.”

Seksuele penetratie

Het moet hierbij gaan om seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook. Veel mensen denken dat er enkel sprake is van verkrachting in geval van gebruik van geslachtsdelen. Dit is niet zo. Het seksueel binnendringen kan door alle lichaamsdelen en met elk voorwerp plaatsvinden.

Seksueel geweld t.a.v. een persoon

Het is belangrijk dat de seksuele handeling plaatsvindt ten aanzien van een persoon. Het is ook mogelijk dat er seksuele handelingen worden uitgevoerd ten aanzien van dieren, maar dan praat men niet over verkrachting maar over bestialiteiten.

Zonder toestemming

Het moet gaan om ongewenste penetratie. Als de persoon toestemming gaf, is er geen sprake van verkrachting. De politie zal dus onderzoeken of de seksuele handeling al dan niet met toestemming heeft plaatsgevonden.

Verkrachting advocaat

Veelvoorkomende vragen over verkrachting

Een advocaat met specialisatie in verkrachtingszaken zal juridische bijstand verlenen en kan ook doorverwijzen naar de juiste professionele hulp indien nodig. Omdat het gaat om een strafbaar feit, zal dit indien bewezen ook voor de rechter komen. Het is een ernstig misdrijf met zware straffen en gevolgen. Het is dan ook cruciaal om vanaf het begin op de hoogte te zijn van al jouw burgerlijke rechten en de juiste handelingen te stellen. Een gespecialiseerde advocaat in verkrachtingszaken zal meteen het volgende analyseren:

  • Is er een bewijs van de gestelde daad? Indien niet, welke stappen kan je hierin ondernemen?
  • Is er momenteel nog sprake van een bedreiging en is de politie op de hoogte?
  • Hoe loopt het onderzoek van de politie?
  • Gaat het hier juridisch gezien om verkrachting?
  • Is er sprake van een geldige toestemming of van dwang?
  • Wat zijn de juridische gevolgen?
  • Moet er nog een aangifte gebeuren?

Het is dus belangrijk om na de feiten meteen contact op te nemen met iemand die jou echt kan bijstaan.

Het seksueel strafrecht bepaalt dat er een maximum gevangenisstraf van 30 jaar cel van toepassing is. Deze vorm van seksueel geweld wordt dus zwaar bestraft. De rechter zal hierbij oordelen of er sprake is van verzachtende of verzwarende omstandigheden. Daarnaast riskeert de dader ook boetes en het betalen van een schadevergoeding aan de slachtoffers.

We hebben ook een uitgebreid artikel geschreven over alle straffen voor verkrachting die daders riskeren.

Ten eerste is het belangrijk om weten dat je er niet alleen voor staat. Er is medische hulp en begeleiding mogelijk. Bij ons kan je altijd terecht voor advies en een doorverwijzing op maat.

U kan ons dag en nacht bereiken op het nummer 0487 44 07 20, alsook slachtofferhulp inschakelen via het gratis telefoonnummer 1712.

Wij raden aan om elke vorm van seksueel geweld en elke bedreiging aan te geven bij de politie. Dit kan later gebruikt worden in het strafrechtelijk onderzoek naar de dader en ervoor zorgen dat er een veroordeling volgt.

De verkrachter kan bestraft worden met een gevangenisstraf tot wel 30 jaar opsluiting.

De verjaringstermijn is afhankelijk van verschillende factoren. Voor verkrachting ligt de verjaringstermijn tussen de 5 en 15 jaar. Indien het slachtoffer minderjarig is, is er sprake van onverjaarbaarheid.  In ons artikel “verjaring verkrachting” gaan we hier nog uitgebreider op in.

Dit hangt af van het onderzoek en de omvang van het dossier. De politie en alle rechterlijke instanties nemen verkrachting, elke bedreiging en elk ander seksueel misdrijf heel serieus. Vanaf het moment van aangifte door het slachtoffer worden er dan ook verregaande stappen ondernomen.

De rechter zal elk lichamelijk gevolg voor het slachtoffer in overweging nemen bij het bepalen van de straf voor de verkrachter.

Bij aanranding is er geen sprake van seksuele penetratie van welke aard ook. Als er twijfel is over het feit of er al dan niet sprake is van penetratie, kan het zijn dat de rechtbank oordeelt dat het niet gaat over verkrachting maar enkel over aanranding.

Aanranding is ook strafbaar, maar er zijn meestal wel lichtere straffen van toepassing. De gevangenisstraf ligt hier op maximaal 5 jaar.

Openbare zedenschennis is een andere vorm van seksueel geweld die in het strafrecht strafbaar is gesteld. Het gaat hier meestal om het tonen van geslachtsdelen of seksuele handelingen in het openbaar. Net zoals bij aanranding, liggen de straffen voor openbare zedenschennis lager.

Als advocaat met specialisatie in verkrachtingszaken weten wij als geen ander hoe belangrijk het is altijd beschikbaar te zijn. Je kan bij ons dus elke dag 24/7 contact met een advocaat zedenfeiten opnemen.

Ik raad advocaat Sanne De Clerck zeker aan, ze is een experte in haar vakgebied !
Zwijgrecht verdachte
Steven
Gedurende mijn zaak werd ik constant goed ondersteund door Sanne. Ze kan teren op haar grote ervaring in verschillende strafzaken waardoor jezelf meer gerust zijt in een goede afloop.
Zwijgrecht verdachte
Peter
Heel goede opvolging en een fantastische vertegenwoordiging in de rechtbank.
Zwijgrecht verdachte
Michelle

Advocaat verkrachting nodig?

Bespreek uw
probleem

Bij ons kan u discreet en vertrouwelijk terecht. Praat 24/7 met een advocaat gespecialiseerd in verkrachtingszaken. Wij bieden graag een luisterend oor.

Ontvang
vrijblijvend advies

Door onze uitgebreide ervaring in zedenfeiten en verkrachtingszaken weten wij als geen ander hoe wij jou kunnen bijstaan. Ons eerste gesprek is altijd volledig gratis en vrijblijvend.

Professionele
bijstand

Als u er na ons adviserend gesprek van overtuigd bent dat wij jou ook in de verdere procedure kunnen bijstaan, doen we dit met volle overgave. Op deze manier ontvang jij de juridische verdediging die je verdient.

× Advies nodig?