Wat zijn zedenfeiten

Zedenfeiten zijn ernstige misdrijven die ingaan tegen de goede zeden en openbare zedelijkheid. Meestal gaat het om seksueel getinte misdrijven zoals verkrachting, exhibitionisme en kinderpornografie. Seksuele misdrijven hebben vaak verregaande gevolgen waardoor ze ook zwaar bestraft kunnen worden. Of een feit bewezen kan worden en welke straf daarbij hoort, wordt bepaald door de rechter. De Belgische wet bepaalt dat zedenfeiten gestraft worden met een (effectieve) gevangenisstraf. Mits een goede verdediging kan echter een alternatieve straf bekomen worden. 

Overzicht zedendelicten

Wat te doen bij een zedendelict?

Omwille van het persoonlijk karakter en omdat de straffen zeer hoog liggen, is het enorm belangrijk om al vanaf het begin het juiste advies te krijgen door een gespecialiseerd advocaat.

Hoe hoog zijn de straffen voor strafbare feiten?

De strafmaat van een zedenfeit hangt af van het misdrijf en de feitelijke omstandigheden. Zo zal verkrachting doorgaans zwaarder worden bestraft in vergelijking met het verspreiden van porno. De straffen zijn in principe zwaarder als het gaat om minderjarigen en ook de gevolgen van het misdrijf zullen bepalend zijn voor de straf. Over het algemeen gaat het wel om zeer zware straffen, met een maximum gevangenisstraf tot wel 30 jaar. Vaak is er eveneens sprake van een geldboete, ontzetting van de rechten en een schadevergoeding aan het slachtoffer.

wat zijn zedenfeiten

Veelvoorkomende vragen over zedenfeiten

Ja. Zo zal de maximumstraf vaak zwaarder zijn wanneer de strafbare feiten worden gepleegd op minderjarigen of als er een bepaalde vertrouwensrelatie is tussen de dader en het slachtoffer. Daarbovenop kunnen de omstandigheden voor het slachtoffer ook een impact hebben op de straf. Als een verkrachting gepaard gaat met zwaar seksueel geweld of foltering, is er ook sprake van verzwarende omstandigheden en zal de straf dus hoger komen te liggen.

In België staat het seksueel strafrecht opgenomen in Titel VIII, Hoofdstuk I/1 van het Strafwetboek. De titel van dit hoofdstuk luidt als volgt: “Misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksuele zelfbeschikkingsrecht en de goede zeden”.

De bestraffing zal afhangen van de feiten die gepleegd zijn. De gevangenisstraf kan hoog oplopen, tot wel 30 jaar.

Afhankelijk van de feiten is de correctionele rechtbank, jeugdrechtbank of het hof van Assisen bevoegd. Het onderscheid wordt in de praktijk gemaakt tussen wanbedrijven en misdaden. Een zedenfeit zal veelal worden berecht voor de correctionele rechtbank. Indien de dader minderjarig is, zal de zaak voorkomen bij de jeugdrechtbank.

Dit hangt af van de strafbare feiten en welke rechtbank bevoegd is. Als je contact opneemt met een gespecialiseerd advocaat, kunnen wij wel een verdere inschatting geven.

Hierboven kan u een allesomvattend overzicht van alle zedenmisdrijven terugvinden. Vaak gaat het om seksuele handelingen, seksueel geweld, aantasting van de seksuele integriteit of seksueel misbruik dat bestraft wordt door de Belgische wetgeving.

De wetgeving met betrekking tot seksueel strafrecht is heel duidelijk: elke vorm van strafbare seksuele handeling kan gestraft worden.

Slachtoffers kunnen aangifte doen bij de politie en ook steeds contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat. Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een onderneming of instelling zijn er ook vaak interne aanspreekpunten om dit te melden.

Ja. Zedenfeiten zijn zo specifiek dat ze ook best door een advocaat met kennis van zaken worden behandeld. Bij Advocaat Zeden kan u alvast terecht voor al uw vragen over het seksueel strafrecht, in alle vertrouwen en discretie. Onze cliënt komt steeds op de eerste plaats.

Hopelijk heb ik hen nooit meer nodig maar het is enorm fijn om te weten dat ze er zijn.
Zwijgrecht verdachte
Flor
Vanaf eerste tot laatste moment als mens behandelt. Uitermate deskundig en professioneel met de vrijspraak als gevolg.
Zwijgrecht verdachte
LV
Gewoon een topservice en daarbij nog super vriendelijk!
Zwijgrecht verdachte
Gjuliano

Hoe werken wij

Bespreek uw
probleem

Bij ons kan u discreet en vertrouwelijk terecht. Praat 24/7 met een advocaat gespecialiseerd in zedenfeiten. Wij bieden graag een luisterend oor.

Ontvang
vrijblijvend advies

Door onze uitgebreide ervaring in zedenfeiten weten wij als geen ander hoe wij jou kunnen bijstaan. Ons eerste gesprek is altijd volledig gratis en vrijblijvend.

Professionele
bijstand

Als u er na ons adviserend gesprek van overtuigd bent dat wij jou ook in de verdere procedure kunnen bijstaan, doen we dit met volle overgave. Op deze manier ontvang jij de juridische verdediging die je verdient.

× Advies nodig?