Wat is wraakporno? 

De verspreiding van seksueel getinte beelden is een brandend actueel onderwerp. Denk maar aan de recente ophefmakende zaak waarbij naaktbeelden van enkele bekende Vlamingen massaal gedeeld werden.

Non consensual intimate images (NCII) abuse of ‘wraakporno’ is het fenomeen waarbij iemand naakt- of seksueel getinte inhoud (beelden, video’s of opnames) verspreidt zonder toestemming van de persoon die wordt afgebeeld. De verspreiding kan gaan van het verzenden naar derden via private communicatiekanalen zoals whatsapp of het uploaden van de inhoud op sociale media of (pornografische) websites. Ook het doorsturen naar één persoon of gewoonweg tonen van de beelden valt hieronder.

Het is niet van belang of de afgebeelde persoon toestemming heeft gegeven om de beelden te maken of deze beelden zelf heeft gemaakt; van zodra deze persoon geen toestemming heeft gegeven om deze beelden te tonen of te verspreiden, is er sprake van ‘wraakporno’.

De term ‘wraakporno’ doet vermoeden dat de beelden worden verspreid uit wraak, maar in feite kunnen de drijfveren van daders divers zijn. Uit een onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt dat de intieme beelden van reeds 1% van de Belgen (bijna evenveel vrouwen als mannen) zonder hun toestemming werd verspreid of online geplaatst.

Advocaat aanranding

Veelgestelde vragen over wraakporno

Artikel 417/9 van het strafwetboek stelt:

Niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud is het tonen, toegankelijk maken of verspreiden van visuele of geluidsinhoud van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.

De verspreider riskeert een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.


Artikel 417/10 van het strafwetboek stelt:

Niet-consensuele verspreiding, met kwaadwillig opzet of uit winstbejag, van seksueel getinte inhoud is het met kwaadwillig opzet of uit winstbejag, toegankelijk maken of verspreiden van visuele of geluidsinhoud van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt zonder diens toestemming of buiten diens medeweten, ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan.

De verspreider riskeert een gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en een geldboete van tweehonderd euro tot tienduizend euro.

Er wordt een ruime interpretatie gegeven aan het begrip “beelden van seksueel misbruik”. Op die manier wordt de verspreiding van elke vorm van seksuele inhoud betreffende een minderjarige strafbaar gesteld onder voormelde wetsartikelen

De wetgever streeft ernaar primaire sexting tussen minderjarigen ouder dan 16 jaar mogelijk te maken.

Er wordt een rechtvaardigingsgrond ingevoerd voor minderjarigen boven de volle leeftijd van 16 jaar die zelf seksueel getinte inhoud maken en deze inhoud onderling delen en in bezit houden, zonder dat er sprake is van verspreiding aan derden, en voor zover één en ander zich buiten de familiale context of context van een gezags- of vertrouwenspositie situeert.

Voyeurisme is het observeren of doen observeren van een persoon of van deze persoon een beeld- of geluidsopname maken of doen maken;

  • Rechtstreeks of door middel van een technisch of ander hulpmiddel;
  • Zonder de toestemming van die persoon of buiten zijn medeweten;
  • Terwijl die persoon ontbloot is of een expliciete seksuele daad stelt; en
  • Terwijl die persoon zich in omstandigheden bevindt, waarin hij redelijkerwijs mag verwachten beschut te zijn voor ongewenste blikken.

Dit misdrijf wordt bestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.

Als slachtoffer kan er een kortgedingprocedure worden opgestart bij de rechtbank van eerste aanleg. In spoedeisende gevallen kan de Voorzitter bevelen aan de verspreider of aan de tussenpersoon, vaak de provider, om het beeldmateriaal te verwijderen binnen een bepaald tijdsbestek. Daaraan kan een dwangsom worden gekoppeld.

Het neusje van de zalm onder de advocatuur!
Zwijgrecht verdachte
sharon
Sanne is een advocate met kennis van zaken. Iemand die gelooft in haar cliënten. Geeft heel veel feedback en is eerlijk in haar beoordelingen. Benadert u als mens en geeft u volledige support.
Zwijgrecht verdachte
Eric
Fijne en persoonlijke representatie
Zwijgrecht verdachte
Michelle

Hoe werken wij

Bespreek uw
probleem

Bij ons kan u discreet en vertrouwelijk terecht. Praat 24/7 met een advocaat gespecialiseerd in aanranding. Wij bieden graag een luisterend oor.

Ontvang
vrijblijvend advies

Door onze uitgebreide ervaring in aanrandingszaken weten wij als geen ander hoe wij jou kunnen bijstaan. Ons eerste gesprek is altijd volledig gratis en vrijblijvend.

Professionele
bijstand

Als u er na ons adviserend gesprek van overtuigd bent dat wij jou ook in de verdere procedure kunnen bijstaan, doen we dit met volle overgave. Op deze manier ontvang jij de juridische verdediging die je verdient.

× Advies nodig?